Druk cyfrowy

 

Druk cyfrowy jest technologią doskonale nadającą się do małonakładowych, nietypowych i personalizowanych produkcji. Od klasycznego druku offsetowego różni się on tym, że nie wymaga skomplikowanej i kosztownej przygotowalni. Co za tym idzie nie ma kosztów startowych i właśnie dzięki temu warto drukować tą techniką małe nakłady.

Druk cyfrowy jest idealny do druku pełnokolorowych prac w małym nakładzie, wymagających szybkiej produkcji i elastyczności. Jest jedynym wyjściem gdy trzeba wydrukować mały nakład (czy jedną sztukę) broszury, albumu, prezentacji czy raportu. Pomaga przedstawić projekty graficzne lub zorganizować badania marketingowe.

Druk cyfrowy charakteryzuje się następującymi cechami:

  • materiały przeznaczone do druku są dostarczane do urządzenia drukującego w postaci danych komputerowych,
  • komputerowy zapis cyfrowy pozwala na druk bezpośredni lub poprzez nośnik pośredni,
  • w przypadku występowania nośnika pośredniego obraz znajdujący się na nim jest kasowany i zapisywany na nowo po każdym cyklu drukowania,
  • istnieje możliwość zmian dowolnych elementów graficznych lub tekstowych dla każdej kolejnej odbitki (personalizacja),
  • w urządzeniu najczęściej brak formy drukowej (nie dotyczy risografii),
  • obraz drukow tworzony jest w cyfrowej maszynie drukarskiej i to bezpośrednio w miejscu, z którego rozpoczyna się druk,